ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

OFERTA | USŁUGI

Oferujemy napisy / napisy dla niesłyszących
do filmów i przedstawień teatralnych
oraz audiodeskrypcję do filmów, spektakli, dzieł sztuki
i relacji wydarzeń sportowych.

  • Napisy dla niesłyszących, dedykowane osobom niesłyszącym, są tekstową formą dialogów.
    Pozwalają “wydobyć dźwięk” z niemego ekranu, co sprawia, iż osoby z dysfunkcją słuchu mogą oglądać ze zrozumieniem
    zarówno produkcje audiowizualne jak i spektakle teatralne.
  • Audiodeskrypcja do filmów, spektakli oraz dzieł sztuki, dedykowana osobom niewidomym i słabowidzącym to opis słowny, nagrany lub odczytywany na żywo, umożliwiający osobom z dysfunkcjami wzroku zrozumienie treści wizualnych.
  • Wykonujemy nagrania audiodeskrypcji w profesjonalnym studio lektorskim. Klientowi przekazujemy nagranie
    jako odrębny plik lub domontowujemy je do materiału wideo.
  • Dokonujemy odczytów na żywo (film/teatr).

NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH

Napisy dla osób niesłyszących to specjalny rodzaj napisów do produkcji audiowizualnych, przedstawień teatralnych, relacji wydarzeń sportowych, pozwalający na odbiór dźwięków i opisów werbalnych.

Napisy są tekstową formą dialogów. Pozwalają "wydobyć dźwięk z milczącego ekranu".

Oferujemy pliki z rozszerzeniem stl, srt, sub, txt, etc.

AUDIODESKRYPCJA

Audiodeskrypcja to technika polegająca na werbalnym opisie treści wizualnych, niedostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dzięki dodatkowej ścieżce dźwiękowej, odczytywanej przez lektora osoby niewidome mają możliwość odtworzenia niewidzianych obrazów, kluczowych dla zrozumienia treści filmu, spektaklu, wydarzenia sportowego, bądź umożliwiających obcowanie ze sztuką plastyczną.