INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

(dla osób kontaktujących się z Administratorem przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej http://deskrypcja.pl/kontakt/)

1.    Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Żaczkiewicz, Lipiny 103, 67-100 Nowa Sól,  („Administrator”).

 

Jeśli masz pytania dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • przesyłając email na adres: [marta@deskrypcja.pl];
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: [+48 570 330 372];
 • pisemnie, pocztą na adres: Marta Żaczkiewicz,
  Lipiny 103, 67-100 Nowa Sól.
2.    Kategorie danych osobowych Dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, tj. Twoje imię i nazwisko, adres email, telefon – tzw. dane osobowe „zwykłe”.
3.    Źródło danych Twoje dane osobowe (podane w formularzu kontaktowym) pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.
4.    Cele przetwarzania Twoich danych osobowych W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
5.    Podstawy prawne przetwarzania Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie.
6.    Okres przechowywania danych Do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, a następnie przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce ostatnia interakcja z Tobą.
7.    Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, zwłaszcza nasi dostawcy systemów i usług IT. W przypadkach określonych w przepisach prawa – organy administracji publicznej, sądy.
8.        Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
  tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
9.       Prawo wniesienia skargi Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania
lub zaniechania do organu nadzorczego, jakim jest dla nas
od dnia 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.     Dobrowolność podania danych osobowych Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże w razie ich niepodania, Administrator nie będzie w stanie udzielić Tobie odpowiedzi na zapytanie.
11.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.